معنی ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است - آکابانو
,[categoriy]

آکابانو: معنی ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است

آکابانو: معنی ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است

در گذشته هر کس شاهنامه می خواند، وقتی به ستایش محمود غزنوی می رسید به گمان خود همت سلطان را در تنظیم شاهنامه تحسین می کرد اما افراد آگاه به او می گفتند: تا وقتی که به پایان شاهنامه نرسیدی، نسبت به رفتار محمود غزنوی قضاوت نکن زیرا که «شاهنامه آخرش خوش است.» یعنی در آخر شاهنامه است که حق ناشناسی محمود به خواننده تفهیم می شود. این جمله بعد ها به ضرب المثل تبدیل شد و عاقلان به هر کس که دست به کار نابخردانه ای بزند و اصرار بر ادامه آن داشته باشد می گویند: «شاهنامه آخرش خوش است.»

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام