شوهری زنش را از دست شیر ها نجات داد +تصاویر – - آکابانو

آکابانو: حمله بوفالو به شیر

بوفالو ماده ای که اسر چنگال های پرقدرت شیر گرسنه بود توسط بوفالو نر نجات پیدا کرد.

به گزارش آکابانو: پوفالو نر وقتی دید که همسرش اسیر چنگال های شیر شده است به سمت سیر حمله کرد با شاخ هایش شیر بخت برگشته را کشت.

مرگ شیر با شاخ های بوفالو

,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,<a style='color:#000' title='تصاویر' href='http://www.akairan.com/foto-aka/fun/2013333393.html'>تصاویر</a> جنگ شیر ها,جنگ شیر با بوفالو,[categoriy]

آکابانو: شوهری زنش را از دست شیر ها نجات داد +تصاویر #8211;

مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر
,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,<a style='color:#000' title='تصاویر' href='http://www.akairan.com/foto-aka/fun/2013333393.html'>تصاویر</a> جنگ شیر ها,جنگ شیر با بوفالو,[categoriy]
مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر
,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,<a style='color:#000' title='تصاویر' href='http://www.akairan.com/foto-aka/fun/2013333393.html'>تصاویر</a> جنگ شیر ها,جنگ شیر با بوفالو,[categoriy]
مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر
,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,<a style='color:#000' title='تصاویر' href='http://www.akairan.com/foto-aka/fun/2013333393.html'>تصاویر</a> جنگ شیر ها,جنگ شیر با بوفالو,[categoriy]
مرگ شیر با شاخ های بوفالو,حمله بوفالو به شیر,برتاب کردن شیر توسط بوفالو,کشته شدن شیر با شاخ بوفالو,شکست خوردن شیر

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام