منظره ای شگفت انگیز از هزاران کرم شب تاب – - آکابانو

آکابانو: تجمع کرم های شب تاب

کرم شب تاب (Firefly) از خانواده حشرات و زیرمجموعه سوسک ها می باشد. این دسته از حشرات سوسک های بالدار هستند. به این سوسک ها حشرات نوری نیز می گویند.

کرم های شب تاب زیبا

به گزارش آکابانو: این حشرات با نور شفقی فسفری شان موجب جلب توجه جنس مخالف و یا صید برای شکار می شوند.

عکس های جالب از تجمع کرم های شب تاب

,تجمع کرم های شب تاب,زاران کرم شب تاب,عکاسی از هزاران کرم شب تاب,[categoriy]

آکابانو: منظره ای شگفت انگیز از هزاران کرم شب تاب #8211;

کرم شب تاب,عکس های کرم شب تاب,تجمع کرم های شب تاب
,تجمع کرم های شب تاب,زاران کرم شب تاب,عکاسی از هزاران کرم شب تاب,[categoriy]
کرم شب تاب,عکس های کرم شب تاب,تجمع کرم های شب تاب

عکس های جالب از تجمع کرم های شب تاب

,تجمع کرم های شب تاب,زاران کرم شب تاب,عکاسی از هزاران کرم شب تاب,[categoriy]
کرم شب تاب,عکس های کرم شب تاب,تجمع کرم های شب تاب

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط