بزرگترین کرم خاکی دنیا – - آکابانو

آکابانو: بزرگ ترین کرم دنیا

نه،این یک مار نیست. در جنوب شرقی استرالیا کرم خاکی پیدا شده است که حدود ۷۸.۵ سانتیمتر طول و ۲.۵ سانتیمتر ضخامت دارد.این نوع از کرم های خاکی غول پیکر را با نام Gippsland میشناسند و طول آنها می تواند حتی تا ۲ متر هم برسد.

کرم خاکی غولپیکر

به گزارش آکابانو: این نوع کرم ها در عمق ۳ تا ۵ متر زیر خاک زندگی می کنند و تنها هنگامی از خاک بیرون می آیند که بارندگی های شدید آنها را در خطر قرار دهد.آنها سالانه یک بار تخم گذاری می کنند و بچه هایشان هم زیاد کوچک نیستند و طولشان به ۱۷ سانتیمتر میرسد.البته حدود ۵ سال طول می کشد تا این نوع کرم خاکی به حداکثر طول خود برسد.

بزرگترین کرم خاکی در دنیا

,بزرگترین کرم خاکی دنیا,بزرگ ترین کرم دنیا,کرم خاکی,[categoriy]

آکابانو: بزرگترین کرم خاکی دنیا #8211;

بزرگترین کرم خاکی در دنیا

,بزرگترین کرم خاکی دنیا,بزرگ ترین کرم دنیا,کرم خاکی,[categoriy]
,بزرگترین کرم خاکی دنیا,بزرگ ترین کرم دنیا,کرم خاکی,[categoriy]

بزرگترین کرم خاکی در دنیا

,بزرگترین کرم خاکی دنیا,بزرگ ترین کرم دنیا,کرم خاکی,[categoriy]

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام