درست کردن شتر برفی در عربستان ! + عکس – - آکابانو

آکابانو: اینم شتر برفی به جای آدم برفی در عربستان ! + عکس

آکا ایران : شتربرفی به جای آدم برفی در عربستان!

 
,آدم برفی,درست کردن شتر برفی در عربستان,شتربرفی به جای آدم برفی در عربستان!,[categoriy]

آکابانو: درست کردن شتر برفی در عربستان ! + عکس #8211;

شتربرفی به جای آدم برفی در عربستان! , عکس شتربرفی , آدم برفی , درست کردن شتر برفی در عربستان

بارش برف در عربستان، اتفاق متفاوتی را رقم می زند.

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام