استراحتگاه پر هیجان بر روی صخره ها +عکس – - آکابانو

آکابانو: هیجان انگیز استراحتگاه دنیا

برای خیلی از ما کمپینگ به معنای رقتن به دل طبیعت و بر پا کردن یک چادر ونهایتا یک آتش در کنار آن است. ولی عده ای هستند که چنین کمپینگی آنها را ارضا نمیکند و به دنبال کمپینگ های پر هیجان هستند.

چادر زدن بر روی پرتگاه

در این تصاویر عده ای از کوهنوردان را مشاهده میکنید که در صخره های عمودی در ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متری از سطح زمین چادر خود را پهن کرده اند.

به گزارش آکابانو: عکاس این مجموعه گوردون ویلتسی با به خطر انداختن زندگی خودش برای عکس برداری از این گروه کوهنوردی جسور با آنها همراه شده و این تصاویر را از زوایای مختلف از آنها و چادر هایشان ثبت کردهاست.

استراحتگاه آویزان بر روی صخره ها

 
,استراحت بر روی پرتگاه,استراحتگاه آویزان بر روی صخره ها,چادر زدن بر روی پرتگاه,[categoriy]

آکابانو: استراحتگاه پر هیجان بر روی صخره ها +عکس #8211;

استراحتگاه آویزان بر روی صخره ها,چادر زدن روی پرتگاه,استراحت بر روی پرتگاه

,استراحت بر روی پرتگاه,استراحتگاه آویزان بر روی صخره ها,چادر زدن بر روی پرتگاه,[categoriy]

,استراحت بر روی پرتگاه,استراحتگاه آویزان بر روی صخره ها,چادر زدن بر روی پرتگاه,[categoriy]
استراحتگاه آویزان بر روی صخره ها,چادر زدن روی پرتگاه,استراحت بر روی پرتگاه
,استراحت بر روی پرتگاه,استراحتگاه آویزان بر روی صخره ها,چادر زدن بر روی پرتگاه,[categoriy]
استراحتگاه آویزان بر روی صخره ها,چادر زدن روی پرتگاه,استراحت بر روی پرتگاه
,استراحت بر روی پرتگاه,استراحتگاه آویزان بر روی صخره ها,چادر زدن بر روی پرتگاه,[categoriy]
استراحتگاه آویزان بر روی صخره ها,چادر زدن روی پرتگاه,استراحت بر روی پرتگاه

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام