آشپزی افغانی ، نذر هفت میوه - آکابانو

افغانی

مواد لازم


۱- سه نوع کشمش

- کشمش سرخ نیم کیلو

- کشمش سبز نیم کیلو

- کشمش سیاه (مُنقه ) نیم کیلو

۲- شکر پاره یا غولنگ یک کیلو

۳- سنجد ۲۰۰ الی ۲۵۰ گرام

۴- چهارمغز ۲۰۰ گرام

۵- پسته۲۰۰ گرام

۶- بادام۲۰۰ گرام

۷- عرق گلاب ، هیلروش تهیه :

دو شب قبل از نوروز اول کشمش را چیده وهمه میوه ها خشک را خوب شسته و پاک میدارند.بعد در بین دیگ گنجایش آن را داشته باشد علاوه میدارند. سپس آب شیر گرم ( یک بر چهارم حصه میوه و سه بر چهارم حصه آب )را بالای ان علاوه میکنند . سر دیگ را بسته و در جای سرد نگهداری میکنند . یک شب از نوروز چهارمغز ، پسته و بادام را با آب گرم تر میکنند . بعدا پوست میکنند . میوه ها مذکور بنام مساله هفت میوه یاد میگردد . درروز نوروز قدری عرق گلاب و هیل با فت
میوه علاوه میکنند .

اکثر مردم مساله هفت میوه را بین دیگ بالای میوه ها دیگر می اندارند. و مخطوط میکنند . بعضی ها هم علیحده نگهمیدارند.و حین سرویس یکمقداری آن را با میوه تر کردن اضافه میکنند . روز نوروز ابتدا بزرگان فامیل بالای دیگ هفت میوه دعامیکنندالبته که نذرهفت میوه را به روح حضرت علی رض فاتح میکنند بعدا سر دیگ را باز میکنند .

اغضای خانواده سال نورا بهم تبریک گفته و میوه تر کرده را میکنند

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام
تگها: افغانی

ويديوهاي مرتبط