هوموس - آکابانو

هوموس

همه مواد رو داخل آکا بریزید ، تا به صورت پوره در بیاد، میتونید مقدار مواد رو کم و زیاد بسته به ذائقه تغییر بدید

هوموس

لايک انتشار در تلگرام