مخلوط سیب و زیتون - آشپزی آکابانو

مخلوط سیب و زیتون

سیب ها یا پرتقال ها را به تکه های کوچک تقسیم کنید و در ظرف مناسبی بریزید.
سپس زیتون ها را خرد کرده و به آن اضافه کنید. در پیاله کوچک روغن...

مخلوط سیب و زیتون,سیب و زیتون

لايک انتشار در تلگرام