نون و پنیر و طالبی و کالباس - آشپزی آکابانو

نون و پنیر و طالبی و کالباس

مواد مربوط به کرپ رو باهم میکس کنین .این خمیر حدود ۲۰ تا کرپ ۷ اینچی یا یکم کوچکتر به شما میده.حدود ۱۰-۱۵ ثانیه میکس کنسن بعد بگذارید تو یخچال دود...

نان,طالبی,کالباس

لايک انتشار در تلگرام