کانلونی - آشپزی آکابانو

کانلونی

گوشت را ورقه ورقه کرده چهار گوش چهار گوش تقریباً دو سانتی‌متر در دو سانتی‌متر می‌بریم. پیاز سرخ کرده را در ظرفی می‌ریزیم گوشت را با آن مخلوط کرده روی آتش...

 

کانلونی,خمیر کانلونی

 

لايک انتشار در تلگرام