خوراک کنجد و ماکارونی - آشپزی آکابانو

خوراک کنجد و ماکارونی

سینه‌های مرغابی و یا مرغ را خیلی ظریف برش دهید و در یک ظرف ته‌گود قرار داده، سپس موادی را که ذکر شد، برای آماده‌کردن سینه مرغابی با یکدیگر خوب مخلوط...

 

خوراک,کنحد, ماکارونی

لايک انتشار در تلگرام