تخم مرغ نیمروی ساده - آشپزی آکابانو

تخم مرغ نیمروی ساده

شاید درست کردن نیمروی تخم مرغ کار ساده‌ای باشد ولی چه بسا که در همین کار ساده به اشکال بر می‌خوریم، نیمروی خوب باید اولاً یک طرفه آن کمی برشته شود....

 

نیمرو, تخم مرغ

لايک انتشار در تلگرام