دسر یاقوتی مخصوص شب یلدا - آکابانو

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

مواد لازم :

ژله آلوورا یک بسته
خامه صبحانه 100 گرم
ژله انار یک بسته
انار دون شده ژله آلوورا یک عدد


طرز تهیه :
ابتدا ژله آلوورا رو با یک و نیم پیمانه آبجوش هم می زنیم تا کاملا حل بشه .

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

دونه های انار رو در قالب مورد نظر می ریزیم.

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

نصف ژله آلوورا رو به آرامی و با قاشق در قالب می ریزیم . بعد در یخچال قرار می دیم تا ببنده .

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

50 گرم خامه رو با ویسک می زنیم .

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

بعد با قاشق و کم کم نصف دیگه ژله آلوورا رو داخل خامه می ریزیم .

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

بعد از بسته شدن لایه اول روی اون می ریزیم و در یخچال قرار می دیم تا ببنده .

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

بعد ژله انار رو با یک و نیم پیمانه آبجوش مجددا هم می زنیم .

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

همانند لایه دوم 50 گرم خامه رو هم می زنیم و سپس با قاشق آروم آروم ژله انار رو داخلش می ریزیم و هم می زنیم .

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

سپس روی لایه دوم می ریزیم .

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

بعد از اینکه دسر کامل بست ، دور دسر رو با چاقو از قالب جدا کرده و قالب رو داخل آب گرم قرار می دیم و در سینی برمی گردونیم .

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

به اندازه های مورد نظر برش می دیم .

,آموزش مرحله ای <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, آموزش تصویری <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی, طرز تهیه <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> یاقوتی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

ابربرچسب : انواع دسرها برای شب یلدا ، دسر یاقوتی مخصوص شب یلدا ، دسر های خوشمزه شب یلدا ، دسر با انار برای شب یلدا ، دسر مخصوص شب یلدا ، انواع دسر مخصوص شب یلدا ، دسر های مخصوص شب یلدا ، دسر یاقوتی برای شب یلدا ، انواع دسرهای شب یلدا ، طرز تهیه انواع دسر برای شب یلدا ، طرز تهیه دسر یاقوت شب یلدا ، طرز تهیه انواع دسر انار برای شب یلدا ، غذاها و دسر های شب یلدا ، دسری برای شب یلدا ، انواع دسر های شب یلدا ، دسر های خوشمزه برای شب یلدا ، دسر انار برای شب یلدا ، دسر شب یلدا جدید ، انواع انواع دسرهای مخصوص شب یلدا ، انواع دسر شب یلدا ، انواع طرز تهیه دسر های خوشمزه برای شب یلدا ، انواع دسر ویژه شب یلدا ، طرز تهیه انواع دسر شب یلدا ، دسر یاقوتی انار شب یلدا ، اموزش دسر های خوشمزه شب یلدا ، دسر انار ویژه شب یلدا ، انواع دسر انار برای شب یلدا ، انواع دسر انار شب یلدا ، دسر انار شب یلدا ، دسر انار شب یلدا شف طیبه ، دسر خوشمزه برای شب یلدا ، طرز تهیه دسر با انار برای شب یلدا ، دسر های شب یلدا ، دسر های ساده شب یلدا ، انواع دسر برای شب یلدا ، اموزش طرز تهیه آموزش انواع دسر شب یلدا ، دسر یلدا ، دسر یاقوتی شب یلدا ، دسر یاقوت شب یلدا ، انواع دسرهای مخصوص شب یلدا ، جدید ترین دسر شب یلدا

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام