ژله ماستی - آکابانو

,ژله ماستی, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>, <a style='color:#000' title='آموزش آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آموزش آشپزی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا

مواد لازم :

ژله آلبالویی
1 بسته
آب جوشیده
2 لیوان
بیسکوییت پتی بور
1 بسته
ماست آب چکیده
6قاشق غذاخوری
مواد لازم برای تزئین آلبالو و توت فرنگی

ابتدا بیسکوییتها را آسیاب کنید ژله را به 2 لیوان آب جوشیده اضافه کنید وتا زمانیکه کاملا محلول شود بهم زنید و از این ژله آماده شده یک قاشق در داخل ظرفهای دسر بریزید 10-5 دقیقه در یخچال نگه دارید به ماست آب چکیده 6 قاشق از ژله آماده را اضافه کرده بهم می زنیم .

بیسکوییتهای آسیاب شده را با کمی از ژله خیس کنید و سپس ظرفهای دسر را از یخچال بر داشته و بیسکوییتهای آسیاب شده را روی آن اضافه کنید و بر روی بیسکوییتها مخلوط ماست و ژله را اضافه کرده و برای تزئین آلبالو و توت فرنگی را روی آن بچینید و ژله باقیمانده را بر روی میوه های چیده شده بریزید و در یخچال نگه داشته و سپس سرو کنید.

ژله ماستی, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,<a style='color:#000' title='آموزش آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آموزش آشپزی</a>,<a style='color:#000' title='آشپزی ایرانی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آشپزی ایرانی</a>, کتاب <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,هنر <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,دانلود کتاب <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a> رزا منتظمی,<a style='color:#000' title='آشپزی آسان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آشپزی آسان</a>,<a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a> ,منبع <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, <a style='color:#000' title='نقش تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201401297332.html'>نقش تغذیه</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a> کودک, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a> مناسب, <a style='color:#000' title='تغذیه سالم' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه سالم</a>,غذا,انواع غذا,غذا خوردن,تزئین غذا,پخت غذا,تهیه غذا,دستور غذا,طرز غذا,میز غذا,اعتصاب غذا, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> ,ژله , <a style='color:#000' title='طرز تهیه ژله' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/201381191555.html'>طرز تهیه ژله</a> , <a style='color:#000' title='طرز تهیه ژله' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/201381191555.html'>طرز تهیه ژله</a> ماستی ژله ماستی, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,<a style='color:#000' title='آموزش آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آموزش آشپزی</a>,<a style='color:#000' title='آشپزی ایرانی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آشپزی ایرانی</a>, کتاب <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,هنر <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,دانلود کتاب <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a> رزا منتظمی,<a style='color:#000' title='آشپزی آسان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آشپزی آسان</a>,<a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a> ,منبع <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, <a style='color:#000' title='نقش تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201401297332.html'>نقش تغذیه</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a> کودک, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a> مناسب, <a style='color:#000' title='تغذیه سالم' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه سالم</a>,غذا,انواع غذا,غذا خوردن,تزئین غذا,پخت غذا,تهیه غذا,دستور غذا,طرز غذا,میز غذا,اعتصاب غذا, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> ,ژله , <a style='color:#000' title='طرز تهیه ژله' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/201381191555.html'>طرز تهیه ژله</a> , <a style='color:#000' title='طرز تهیه ژله' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/201381191555.html'>طرز تهیه ژله</a> ماستی


گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام