ویدئو: طرز پخت کوکوی ریحان به روش سامان گلریز - آکابانو
آشپز ایرانی: به روش سامان گلریز، کوکوی ریحان بپزید.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام