تمام پاستاهای بــازار - آکابانو
موی فرشته

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا


از رشته‌های بسیار نازک و لطیف تشکیل می‌شود.
 • زمان طبخ: 3 تا 5 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: دم کردن همراه با سس



ماکارونی زانویی

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا


کوتاه، لوله‌هایی به شکل حرف C
 • زمان طبخ: 6 تا 8 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: به‌صورت پخته در غذا، سالاد و سوپ



پاپیونی

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا


دارای قسمت مرکزی باریک که مثل پاپیون به‌نظر می‌آید. در ایتالیا به‌عنوان پروانه‌ای مشهور است.
 • زمان طبخ: 10 تا 12 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: دم کردن همراه با سس و سالاد



فتوچینی

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا


طولش برابر طول اسپاگتی و رشته‌اش در حدود 6/0 سانتی‌متر عرض دارد و نامش در زبان ایتالیایی به معنی روبان کوچک است.
 • زمان طبخ: 10 الی 12 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: دم کردن همراه با سس



پیچی

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا


طول آن حدود 4 سانتی‌متر و شکلش به‌صورت مارپیچ است.
 • زمان طبخ: 8 تا 10 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: به‌صورت پخته در غذا و سالاد



صدفی بزرگ

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا

از اسمش مشخص است که به شکل یک صدف بزرگ با سطح خارجی برآمده و یک حفره بزرگ است.
 • زمان طبخ: 11 تا 13 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: به‌صورت پخته در غذا و در غذاهای فصلی



زیتی

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا

لوله‌هایی با قطر متوسط 5 سانتی‌متر یا بیشتر هستند.
 • زمان طبخ: 10 تا 12 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: به‌صورت پخته در غذا



رشته‌ای

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا

طولش برابر با اسپاگتی و عرضش برابر 3 میلی‌متر است.
 • زمان طبخ: 10 تا 12 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: دم کردن همراه با سس
 • سس مناسب: گوجه‌فرنگی، پستو، روغن زیتون و غذای دریایی



اور چیتی

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا


به‌صورت دیسک کوچک و گود بوده و به معنی گوش‌های کوچک است.
 • زمان طبخ: 10 تا 12 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: دم کردن همراه با سس
 • سس مناسب: گوشت، خامه و غذای دریایی



اورزو

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا


پاستا با شکل دانه‌های برنج
 • زمان طبخ: 9 تا 11 دقیقه



تالیاتلی

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا

دارای رشته تخت و بلند به طول 15 سانتی‌متر است.
 • زمان طبخ: 7 تا 10 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: دم کردن همراه با سس



پنه

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا

لوله کوتاهی به طول 10 سانتی‌متربا مقطع چندضلعی است.
 • زمان طبخ: 10 تا 12 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: دم کردن همراه با سس
 • سس مناسب: گوجه‌فرنگی درشت و رسیده، گوشت، سبزی وخامه



ریگاتونی

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا


رشته لوله‌ای شکل به طول 4 و قطر 2 سانتی‌متر بوده و شیارهایی روی آن قرار دارد و در لغت به معنی شیار بزرگ است.
 • زمان طبخ: 11 تا 13 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: دم کردن همراه با سس، به‌صورت پخته در غذا



صدفی

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا

به شکل صدف کوچک با حفره مشخص
 • زمان طبخ: 10 تا 12 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: به‌صورت پخته در غذا و سالاد



اسپاگتی

,تمام <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>های بــازار <a style='color:#000' title='پاستا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>پاستا</a>,<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,آموزش پخت انواع غذا با آکا

رشته‌های باریک و گرد به طول 25 سانتی متر هستند.
 • زمان طبخ: 9 تا 11 دقیقه
 • بهترین روش مصرف: دم کردن همراه با سس
 • سس مناسب: گوجه، پستو، گوشت و غذای دریایی



شش نکته تکمیلی

اگر می خواهید ماکارونی بپزید:

۱- چند قاشق غذا خوری روغن داخل ماکارونی در حال جوشیدن بریزید.
۲- چند قاشق آبلیمو به ظرف ماکارونی در حال جوشیدن اضافه کنید.
۳- چند قاشق آبلیمو به مایه ماکارونی اضافه کنید تا ماکارونی شما لذیذتر شود.

اگر می‌خواهید دلمه برگ‌مو بپزید

برای بهتر شدن دلمه برگ مو از چاشنی تمبرهندی مخلوط با آب استفاده کنید.

اگر کوفته شما وا رفت

برای این‌که کوفته‌های شما در آب از هم نپاشد، مقداری آرد و تخم مرغ به آن بیفزایید و حرارت آتش را زیاد کنید.

اگر فلفل غذای شما زیاد شد:

اگر فلفل بیش از اندازه به غذای‌تان زده‌اید و خیلی تند شده است، چند دقیقه قبل از آن‌که غذا را از روی حرارت بردارید، آب یک لیمو ترش تازه را در آن بریزید و خوب هم بزنید، به طرز قابل ملاحظه‌ای تندی غذا از بین خواهد رفت.

اگر حبوبات بی‌نمک شد:

اگر حبوبات شما بی‌نمک شد، هرگز نمک خشک روی آن نریزید ؛ بلکه مقدار نمک مورد نیاز را در آب‌جوش حل کنید، سپس داخل حبوبات پخته بریزید. به این صورت نمک به همه حبوبات می‌رسد.

اگر نان شیرینی از قالب جدا نشد:

اگر نان شیرینی از قالب جدا نمی‌شود، یک پارچه را داخل آب خیلی داغ فرو کنید و دور قالب شیرینی بپیچید و چند دقیقه صبر کنید؛ نان شیرینی به‌راحتی از قالب جدا خواهد شد.

منبع : مجله سیب سبز

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط