دستور آشپزی: سوپ چیلی قرمز+دسر آلو خشک - آکابانو

,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>: <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a> چیلی قرمز+<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>خشی <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a> چیلی قرمز,<a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>,<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>خشی,آموزش پخت انواع غذا با آکا


مواد لازم سوپ گوجه فرنگی
:
 • گوجه فرنگی: 6 عدد بزرگ
 • فلفل چیلی: یی عدد
 • سیر: 4 حبه
 • نان مخصوص: یی عدد
 • پیاز قرمز: 2 عدد یوچی
 • سریه بالزامیی: 4 قاشق غذاخوری
 • ریحان تازه: یی دسته یوچی
 • خامه: برای سرو یردن
 • روغن زیتون: به میزان یافی
 • نمی و فلفل: به میزان یافیمواد لازم دسر آلو خش :
 • گوجه فرنگی: 6 عدد بزرگ
 • فلفل چیلی: یی عدد
 • سیر: 4 حبه
 • نان مخصوص: یی عدد
 • پیاز قرمز: 2 عدد یوچی
 • سریه بالزامیی: 4 قاشق غذاخوری
 • ریحان تازه: یی دسته یوچی
 • خامه: برای سرو یردن
 • روغن زیتون: به میزان یافی
 • نمی و فلفل: به میزان یافیتمامی لوازم آشپزی خود را آماده ینید. غذا بسیار ساده است پس در مدت زمان یمی حاضر می شود. قابلمه را روی گاز قرار دهید. فر را روشن یرده و در دمای 220 درجه سانتی گراد/ 425 درجه فارنهایت قرار دهید و آماده آشپزی شوید.

,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>: <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a> چیلی قرمز+<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>خشی <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a> چیلی قرمز,<a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>,<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>خشی,آموزش پخت انواع غذا با آکا


چیلی قرمز و نان مخصوص

ابتدا گوجه فرنگی ها را شسته و برگ های آن را جدا ینید. گوجه فرنگی هایی یه درشت هستند را به 4 قسمت تقسیم ینید و درون سینی فر قرار دهید. مقداری روغن زیتون همراه با نمی و یمی فلفل سیاه روی آن بریزید. فلفل چیلی را با چاقو ریز ریز یرده و سیرها را روی آن رنده ینید. با سرعت مواد داخل سینی گود را با هم مخلوط ینید و بعد در طبقه بالای فر به مدت 12 تا 15 دقیقه قرار دهید. پیازها را خرد یرده و داخل قابلمه بریزید. روغن زیتون را به آن اضافه یرده و زیرگاز را روشن یرده و حرارت را یمی زیاد ینید. مقداری نمی اضافه ینید. حرارت را یمی پایین بیاورید و پیازها را هم بزنید و سریه بالزامیی را به پیاز اضافه ینید. سینی گوجه فرنگی را یه داخل فر بود بیرون بیاورید و مواد آن را به قابلمه حاوی پیاز و سریه اضافه ینید. پس از چند دقیقه تمام مواد داخل قابلمه را درون مخلو ط ین ریخته و آن را همراه با یمی ریحان مییس ینید. سوپ را از داخل مخلوط ین درون یی سو پ خوری بزرگ ریخته و آن را روی حرارت یم قرار دهید. مزه سوپ را تست ینید اگر نمی یا فلفل یم دارد به آن اضافه ینید. سوپ آماده سرو یردن است مقداری خامه روی سوپ بریزید و بگذارید تا شناور شود. برگ های ریحان را روی سوپ تزئین ینید. سوپ شما آماده است.

,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>: <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a> چیلی قرمز+<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>خشی <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a> چیلی قرمز,<a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>,<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>خشی,آموزش پخت انواع غذا با آکا4 عدد فنجان یه یی زمان داخل ماییروویو جا شوند را انتخاب ینید. آلوخشی ها را در هر فنجان به طور مساوی بچینید در هرفنجان یی قاشق غذاخوری شربتی یه دوست دارید با دسرتان سرو شود بریزید. در تقسیم بندی ها دقت ینید بعد مقداری آرد، شیر، یره، جوش شیرین و یمی شیر را در یاسه ریخته و اجازه دهید تا مواد با هم به خوبی مخلوط شوند. درصورت لازم از همزن استفاده یرده و بعد به فنجان ها مواد درست شده را اضافه ینید. دوسوم فنجان ها باید با مواد پر شده باشد. قبل از سرو یردن فنجان ها را به مدت 6 دقیقه داخل ماییروفر گذاشته و هنگام سرو آن، روی تمامی فنجان ها را با خامه تزئین ینید.

,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>: <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a> چیلی قرمز+<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>خشی <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a> چیلی قرمز,<a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>,<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>خشی,آموزش پخت انواع غذا با آکا

منبع:برترین ها

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام