برگر بدون نان - آکابانو

برگر بدون نان

گوشت چرخ کرده و سوسیس را با دست در کاسه ای بزرگ با هم مخلوط کنید، نگران یکنواخت شدن آن نباشید، چون به تدریج بیشتر مخلوط خواهند شد. مخلوط گوشت را...

برگر,همبرگر,همبرگر بدون نان

لايک انتشار در تلگرام