چیلی گوشت و لوبیا با آکابانو - آکابانو

چیلی گوشت و لوبیا با آکا

ابتدا پیاز و فلفل زرد و قرمز و گشنیز را به طور جداگانه داخل آسیاب سبزی خورد کن آکا ریخته و هر کدام را ریز میکنیم ...

خوراک گوشت,چیلی,چیلی گوشت

لايک انتشار در تلگرام