خورشت مرغ و ماست هندی با آکابانو - آکابانو

ادویه شامل : میخک چهار عدد ، زیره سیاه ، هل سه عدد ، فلفل سیاه (درسته) ،

تخم گشنیز چهار قاشق ، زنجبیل یک قاشق ، پودر چیلی یا فلفل قرمز و کمی

زعفران (همه را آسیاب می کنیم)

لايک انتشار در تلگرام