دمی شیرازی - آکابانوبرنج را پس از شستن خیس کنید .گوشت را قیمه ای درشت خرد کرده و همراه پیاز سرخ کنید. سپس زرد چوبه زده و با مقداری آب بگذارید بپزد.عدس را جداگانه بپزید تا ...

دمپختک,پلوی شیرازی,دمی شیرازی,[categoriy]

لايک انتشار در تلگرام