طرز تهیه میرزا قاسمی با مرغ - آکابانو

میرزاقاسمی هم با نان و هم با برنج خورده می شود.

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

مواد لازم برای میرزا قاسمی با مرغ

سیرنصف عدد

پیازیک عدد

ران مرغیک عدد

روغن یک فنجان

بادنجان کبابییک کاسه ماست خوری

تخم مرغچهار عدد

نمک و فلفل به مقدار لازم

رب گوجه فرنگیدو قاشق غذاخوری

با این مقدار مواد لازم به اندازه دو بشقاب خورش خوری از "‌میرزا قاسمی با مرغ" خواهیم داشت.

یک عدد پیاز متوسط (معادل صد گرم)، چهار عدد تخم مرغ

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکاروش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

نصف عدد سیر، یک عدد ران مرغ کوچک (حدود دویست گرم)

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکاروش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

دو قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی (معادل 80 گرم)، نمک و فلفل به مقدار لازم

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکاروش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

یک فنجان روغن(معادل صد گرم)، یک کاسه ماست خوری بادنجان کبابی له شده (معادل پنج عدد بادنجان کوچک حدود نیم کیلو)

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکاروش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

روش تهیه میرزا قاسمی با مرغ

یک عدد پیاز متوسط را با یک فنجان روغن سرخ می‌کنیم. دو قاشق رب گوجه فرنگی اضافه کرده، تفت می‌دهیم.

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

نصف عدد سیر را رنده کرده، اضافه می‌کنیم. پنج عدد بادنجان کوچک را کبابی کرده می‌کوبیم. دو قاشق از مایه گوجه را کنار گذاشته، بادنجان های کبابی را به بقیه مایه گوجه اضافه کرده هم می‌زنیم.

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

چهار عدد تخم مرغ و کمی نمک و فلفل اضافه کرده، هم می‌زنیم. میرزا قاسمی آماده می‌شود.

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

یک عدد ران مرغ را پخته، پوست آن را جدا می‌کنیم و آن را خرد می‌کنیم.

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

دو قاشق از مایه گوجه را در مرغ خرد شده ریخته، هم می‌زنیم.

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

میرزا قاسمی را در ظرف کشیده و روی آن مرغ می‌ریزیم. غذا آماده است.

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

روش تهیه <a style='color:#000' title='میرزا قاسمی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/9573.html'>میرزا قاسمی</a> با مرغ - آکا

tebyan.net

گردآوری آشپزی اکاایران

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام