مخلوط توپی میگو و قارچ چینی - آکابانو

مخلوط توپی میگو و قارچ


شما می توانید در صورت تمایل این مخلوط توپی را تا مرحله سرخ کردن آن از یک روز قبل آماده نمایید و هنگام سرخ کردن آنها را در آرد ذرت بغلطانید ...

غذاهای چینی,توپی,میگو و قارچ

لايک انتشار در تلگرام