پودینگ انار و پسته برای شب یلدا - آکابانو


http://cdn.akairan.com/akairan/user/10/201561515295870a.jpgاین پودینگ انار و پسته را برای شب یلدا درست کرده و از آن لذت ببرید.


مواد لازم پودینگ انار و پسته :شیر

2 لیوان

100 گرم / 110 کالری

نشاسته ذرت

1/4 پیمانه

100 گرم / 286 کالری

شکر

1/2 پیمانه

100 گرم / 400 کالری

گلاب

4 ق غ

نامشخص

خلال پسته

1/4 پیمانه

100 گرم / 680 کالری

دانه انار

1 پیمانه

100 گرم / 60 کالریطرز تهیه پودینگ انار و پسته :


*. ابتدا شیر سرد را داخل قابلمه بریزین بعد نشاسته ذرت را اضافه کنید .


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزه

*. و شکر...


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزه


*. و گلاب.


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزه


*. آنها را آرام آرام هم بزنین تا دانه های شکر و همین طور نشاسته به طور کامل در شیر حل شود.


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزه


*. قابلمه را روی حرارت متوسط بگذارید و هم بزنید مواد داخل قابلمه که به نقطه جوش رسید.

*. باز هم مواد را هم بزنید تا مواد به مرحله ای برسد که کاملا حباب های سنگین بزند و غلیظ شود.


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزه


*. قابلمه را از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید تا مایه از داغی بیافتد.


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزه


*. کف ظرف کیترینگ و یا لیوان بلوری را یک لایه خلال پسته بریزید.


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزه


*. روی خلال های پسته یک لایه ضخیم از کرم سرد شده را بریزید.


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزه


*. بعد یک لایه دانه انار اضافه کنید.


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزه


*. سپس دوباره روی انار ها را با یک لایه دیگر از کرم بپوشانید.


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزه


*. سپس لایه آخر و یا سطح لیوان را مقداری انار پر کنید و با خلال پسته تزیین کنید.

*. حالا دسر را داخل یخچال قرار داهید تا خودش را بگیرد و سرد شود.


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزه


*. میتوانید موقع سرو رویش را با کرم پنیری یا خامه فرم گرفته تزیین کنید.


<a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات, <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای انار و گیلاس و <a style='color:#000' title='توت فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/totfarang.html'>توت فرنگی</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> ژله ای آموزش <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> انار و کران بری, تارت انار و شکلات خوشمزهاختصاصی آکابانوگردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام