مینی چیز کیک - آکابانو

مینی چیز کیک

کمی از بیسکویت آغشته به کره را برداشته سپس آن را مطابق شکل در کاغذهای کاپ کیک پهن کرده و کاغذها را در قالب بگذارید...

کیک,مینی کیک,چیز کیک

لايک انتشار در تلگرام