طرز تهیه ژله میوه ای؛ آشپزی ایرانی 0808 - آکابانو
آکابانو: طرز تهیه ژله میوه ای؛ آشپزی ایرانی 0808
در این بخش از آشپزی ایرانی آموزش طرز تهیه ژله میوه ای فراهم شده است؛ همراه با آکا ایران در بخش آشپزی ایرانی برای تهیه ژله میوه ای

آشپزی ایرانی - مجله اینترنتی آنا ایران


,آکا ایران،آکا ایران،<a style='color:#000' title='طرز تهیه ژله' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/201381191555.html'>طرز تهیه ژله</a> میوه ای،<a style='color:#000' title='ژله میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/5772.html'>ژله میوه</a> ای،<a style='color:#000' title='آشپزی ایرانی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آشپزی ایرانی</a>،مجله اینترنتی،مجله،آتا،تهیه <a style='color:#000' title='ژله میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/5772.html'>ژله میوه</a> ای،<a style='color:#000' title='طرز تهیه ژله' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/201381191555.html'>طرز تهیه ژله</a>،تهیه ژله،ژله،<a style='color:#000' title='انواع ژله' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/201381191555.html'>انواع ژله</a>،<a style='color:#000' title='آشپزی ایرانی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آشپزی ایرانی</a> در آتا ایران،مجله,[categoriy]

آکابانو: طرز تهیه ژله میوه ای؛ آشپزی ایرانی 0808


دستورالعمل تهیه ژله میوه ای در آشپزی ایرانیبه گزارش آکابانو: طرز تهیه ژله میوه ای :

مواد اولیه : برای 9 نفر

پودر ژله 2 بسته

اب جوش 3لیوان

موز 2عدد

کیوی پخته 2عدد

سیب 1عددطرزتهیه :

یک ونیم لیوان اب جوش را با یک بسته ژله مخلوط کنید ودرظرف دیگر یک ونیم لیوان آبجوش رابا یک بسته ژله دیگر مخلوط کنید صبر کنید تا ازدما بیفتد سپس موز و سیبپوست گرفته وکیوی پخته رابه دلخواه خرد کنید ظرف یک نفره ژله راشسته و کمیچرب کرده وچند قاشق از ژله را در ان بریزید وبه مدت 12دقیقه درفریزقراردهید تا کمیخودش رابگیرد وازفریزرخارج ومیوه مورد نظر را روی ان چیده وچند قاشق ژله رویمیوه بریزید ودوباره به مدت12دقیقه درفریزر قراردهید این مراحل را چند بار انجام دهیدتا قالب پر شود وقتی تمام شد چند ساعت در یخچال قراردهیدحدود10ساعت وقالب رااز یخچال خارج کرده 30ثانیه در اب داغ قرار دهید اطراف ان را با کارد ازاد کرده و کمیآب سرد روی ژله بریزید تا با کف واطراف قالب نفوذکند وراحت از قالب جدا شود سپسبه مدت چند ساعت در یخچال قراردهید ونوش جان کنید
مطمئن باشید این ژله به مدت طولانی دردمای محیط باشد تغییر فرم نمی دهد و شلنمی شود فقط نسبت یک ونیم لیوان برای هربسته ژله وروش گفته شده رعایت شودبهتر است ژله را یک روز زودتر اماده کنیدومیتوانید وقتی ظرف تا نیمه پر شد ژله رنگ مخالف بریزید.منبع: sooran

منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط