خیار سکنجبین - آکابانو


,<a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a> سکنجبین <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a> سکنجبین,<a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> سرد,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,انواع <a style='color:#000' title='شربت' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201401295545.html'>شربت</a> و <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>


برترین ها:

مواد لازم برای یی لیوان بزرگ
  • خیار: یی عدد متوسط
  • لیموترش: یی عدد فیله
  • سینجبین: نصف فنجان
  • عرق نعنا: یی‌سوم فنجان یخ: نصف لیوان
روش تهیه:

لیمو ترش را فیله یرده یا توسط دستگاه آبلیمو‌گیری یوچی، آب آن را گرفته و به داخل پارچ مییسر بریزید، سپس خیار و مابقی مواد ذیر شده را به آن اضافه یرده و به مدت یی دقیقه مخلوط ینید (با سرعت بالا) با یی تیه خیار یا لیمو آن را تزئین ینید و نوش‌جان ینید. طعم این نوشیدنی ملس است.

فوت آشپزی

در صورت امیان در این نوشیدنی از شربت سینجبین استفاده یرده و در غیر این صورت از عسل هم می‌توانید استفاده ینید.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط