آشنایی با روش تهیه دسر زردآلو با ژله - آکابانو

زردآلوها را از هسته جدا کرده، در مخلوط کن می ریزیم. 5 قاشق آب و 3 قاشق شکر به آن اضافه می کنیم.

 
برای دیدن فایل کامل این مطلب با مراحل و تصاویر بیشتر، اینجا کلیک کنید
 

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/075592773811265102a.jpg" align="">

مواد لازم برای دسر زردآلو با ژله
خامه                         250 گرم
پودر شکر                   6 قاشق غذاخوری
زردآلو                         نیم کیلوگرم
پودر ژله زردآلو             2 بسته
وانیل                         یک چهارم قاشق چای خوری
زردآلو و گیلاس           چند عدد برای تزئین


 

با این مقدار مواد لازم حدوداً به اندازه ده کاسه ماست خوری از «دسر زردآلو با ژله» خواهیم داشت.

 

مواد لازم
چهارده عدد زردآلو درشت، معادل نیم کیلوگرم. یک بسته خامه پاستوریزه 250 گرمی.

, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a> با ژله, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a>, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a>,انواع <a style='color:#000' title='شربت' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201401295545.html'>شربت</a> و <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، آموزش درست کردن <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> گرم، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> سرد
, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a> با ژله, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a>, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a>,انواع <a style='color:#000' title='شربت' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201401295545.html'>شربت</a> و <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، آموزش درست کردن <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> گرم، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> سرد

شش قاشق غذاخوری پودر شکر، جمعاً معادل 120 گرم. یک چهارم قاشق چای خوری وانیل.

, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a> با ژله, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a>, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a>,انواع <a style='color:#000' title='شربت' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201401295545.html'>شربت</a> و <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، آموزش درست کردن <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> گرم، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> سرد
, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a> با ژله, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a>, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a>,انواع <a style='color:#000' title='شربت' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201401295545.html'>شربت</a> و <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، آموزش درست کردن <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> گرم، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> سرد

دو بسته پودر ژله زردآلو یا موز یا لیمو، جمعاً معادل 200 گرم. چند عدد زردآلو، گیلاس و اسمارتیز برای تزئین

, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a> با ژله, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a>, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a>,انواع <a style='color:#000' title='شربت' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201401295545.html'>شربت</a> و <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، آموزش درست کردن <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> گرم، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> سرد
, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a> با ژله, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a>, <a style='color:#000' title='انواع دسر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/deser-sos/'>دسر</a> <a style='color:#000' title='زردآلو' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401292041.html'>زردآلو</a>,انواع <a style='color:#000' title='شربت' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201401295545.html'>شربت</a> و <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، آموزش درست کردن <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a>، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> گرم، <a style='color:#000' title='انواع نوشیدنی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/drink/'>نوشیدنی</a> سرد

 

طرز تهیه دسر زردآلو با ژله
زردآلوها را از هسته جدا کرده، در مخلوط کن می ریزیم. 5 قاشق آب و 3 قاشق شکر به آن اضافه می کنیم.

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/788592773811265102a.jpg">

بعد از مخلوط کردن، دو پیمانه پوره زردآلو خواهیم داشت.

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/834592773811265102a.jpg">

یک بسته پودر ژله را به تدریج در یک پیمانه آب جوش (یک فنجان سرپر) حل می کنیم.

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/914592773811265102a.jpg">

نصف پیمانه از ژله سرد شده را آرام آرام در پوره زردآلو می ریزیم و هم می زنیم.

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/0192592773811265102a.jpg">

250 گرم خامه پاستوریزه را دو ساعت در فریزر می گذاریم سپس آن را از فریزر درآورده و با سه قاشق غذاخوری پودر شکر و یک چهارم قاشق چای خوری وانیل مخلوط می کنیم.

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/1182592773811265102a.jpg">

آن را با همزن برقی حدود 5 دقیقه هم می زنیم تا خامه فرم بگیرد.

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/2112592773811265102a.jpg">

مخلوط پوره زردآلو و ژله را کم کم به خامه فرم گرفته اضافه کرده، هم می زنیم تا دسر آماده شود.

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/3162592773811265102a.jpg">

دسر آماده شده را در ظرف می کشیم. سپس ظرف های دسر را 3 الی 4 ساعت در یخچال قرار می دهیم تا دسر بسته شود.

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/4152592773811265102a.jpg">

برای تزئین، می توان یک عدد زردآلو را برش زده، همراه یک گیلاس روی دسر قرار داد سپس ظرف های دسر را دو الی سه ساعت در یخچال قرار می دهیم تا دسر بسته شود.

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/5184592773811265102a.jpg">

1/5 پیمانه آب به بقیه ژله اضافه کرده، روی دسر تزئین شده می ریزیم. در صورت نیاز یک بسته پودر ژله دیگر را نیز در 3 پیمانه آب حل می کنیم و روی دسرهای تزئین شده می ریزیم سپس آن ها را 5 الی 6 ساعت در  یخچال می گذاریم تا ژله بسته شود.

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/6178592773811265102a.jpg">

دسر آماده پذیرایی می باشد.
نوش جان

<aدسر src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/7112592773811265102a.jpg">

کالری موجود در دسر زردآلو با ژله
مقدار کالری موجود در کل دسر حدود 2350 کیلوکالری می باشد.
مقدار کالری موجود در یک کاسه ماست خوری از این دسر حدود 235 کیلوکالری می باشد.

 

برای دیدن مجموعه کامل لذت رشد در آشپزی، اینجا کلیک کنید


 

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام