طرز تهیه تاکو نان مکزیکی - آکابانو

طرز تهیه نان تاکو مکزیکی

درظرفی آردذرت ، نمک وروغن مایع رامخلوط کرده،آّب ولرم رااضافه نموده وباهم مخلوط کنیدتاخمیریکدستی حاصل شود...


نان فرنگی,نان مکزیکی,مکزیکی

 

لايک انتشار در تلگرام