بیف استروگانف روش دوم - آشپزی آکابانو

آشپزی - غذاهای اروپایی - بیف استروگانف روش دوم

پیاز ها را به شکل مکعب های ریز خرد کنید .خیار ترشی را به شکل برونواز خرد کنید .قارچها را تمیز کنید و به ورق های نازک ببرید...

بیف,بیف استروگانف

لايک انتشار در تلگرام