سوپ اسپانیایی - آکابانو

سوپ اسپانیائی

قلم را در ظرف گذاشته آب را به آن اضافه کرده و در روی حرارت می گذاریم ، پس از جوش آمدن آب قلم را خارج کرده و دوباره روی آن آب می ریزیم که  دلیل این کار...

 

سوپ اسپانیایی,سوپ فرنگی,سوپ زمستانی

لايک انتشار در تلگرام