طرز تهیه کباب کوبیده یونانی - آکابانو

طرز تهیه کباب کوبیده یونانی 

گوشت فیله پاک کرده را از طول به طول انگشت ، به یک اندازه میبریم و بعد آنرا از قطر به دو تا سه قسمت تقسیم می نمائیم ... 

کباب کوبیده,یونانی,کباب اروپایی


 

لايک انتشار در تلگرام