ویدئو: ساندویچ مرغ به روش سامان گلریز - آکابانو
چاشنیک: به روش سامان گلریز، ساندویچ مرغ درست کنید.

لايک انتشار در تلگرام