ویدئو: ساندویچ مرغ به روش سامان گلریز - آکابانو
چاشنیک: به روش سامان گلریز، ساندویچ مرغ درست کنید.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام