پنیر فتای تنوری - آکابانو


,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری <a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> تنوری,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,غذاهای اروپایی


مرحله اول

برترین ها: کارمان را با خرد کردن آغاز می‌کنیم.سبزیجات معطر، زیتون، گوجه، پیازچه و سیر را خرد می‌کنیم.پنیر فتا با برش های یک سانتیمتری روی فویل می چینیم. نمک و فلفل رویش می‌پاشیم؛ برگه های گوجه فرنگی روی پنیر چیده می شود، این ظرف میز کار ماست. یک تکه سیر رویش قرار می‌دهیم.

,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری <a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> تنوری,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,غذاهای اروپایی


مرحله دوم

عجب مخلوطی! یادتان باشد شکل چیدمان این مخلوط دقیقا شبیه همین تصویری باشد که می‌بینید. لایه اول پنیر و سپس گوجه و سیر و پیازچه و... حالا سخاوتمندانه روغن زیتون روی پنیر ریخته می شود.البته سعی کنید در کلیه امور زندگی سخاوتمند باشید، نه فقط در ریختن روغن زیتون!

,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری <a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> تنوری,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,غذاهای اروپایی


مرحله سوم

برگ های ریحان، سبزی معطر دیگری روی پنیر می‌اندازیم.

سس پستو به ما غذای خوشمزه‌تری خواهد داد؛ این سس رقیق شده را به اندازه‌ای که دوست دارید روی مخلوط بریزید.

,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری <a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> تنوری,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,غذاهای اروپایی


مرحله چهارم

لیموترش را کامل روی تمام تکه‌ها فشار می دهیم.

لازم به ذکر است لیموی فوق مایع ترش مزه ای از خود بیرون می دهد که به آن آب لیمو می‌گویند!

,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری <a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> تنوری,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,غذاهای اروپایی


,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری <a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> تنوری,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,غذاهای اروپایی


,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری <a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> تنوری,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,غذاهای اروپایی


مرحله پنجم

فویل را می‌بندیم، به طوری که فضای مناسب برای ایجاد حجم به وسیله بخار مواد داخل بسته وجود باشد.

سپس بسته را داخل فر قرار می‌دهیم و دما را روی 250درجه سانتیگراد می‌گذاریم. یک سونای ده دقیقه‌ای برای این غذا کافیست!

,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری <a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> فتای تنوری,<a style='color:#000' title='پنیر' href='http://www.akairan.com/ashpazi/europefood1/110818011246.html'>پنیر</a> تنوری,دستور <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,غذاهای اروپایی

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام