استیک - آکابانو

استیک

 در حالت متوسط هر طرف استیک به مدت ۲ تا ۳ دقیقه روی حرارت می ماند.
در حالت مغز پخت نیز هر طرف استیک به مدت ۸ تا ۱۰ دقیقه روی حرارت می ماند. البته هر کدام از این زمان ها با توجه به نوع گوشت (از لحاظ جوان یا پیر بودن دام) و ضخامت و نوع برش (راسته, ران یا فیله ) متاوت است.

 

استیک,انواع استیک

لايک انتشار در تلگرام