استیک با قارچ - آشپزی آکابانو

آشپزی - غذاهای اروپایی - استیک با قارچ

 در صورتی‌که قارچ تازه مصرف نمائیم، قارچ را تمیز و خرد می‌کنیم و در یکی دو قاشق کره آنرا کمی سرخ و مثل کنسرو قارچ مطابق دستور عمل می‌کنیم...

استیک,استیک با قارچ,بیفتک

لايک انتشار در تلگرام