بیف - آکابانو Beef

بیف Beef

 

اول سوس را درست می‌کنیم، چون بیف نباید بماند و سرد شود، هیچ چیز بدتر از بیف یا استیک سرد شده نیست و حتی پیشنهاد می‌کنم قبل از سرو کردن، بشقاب مورد استفاده را گرم کنید...

 

بیف,بیف استروگانف

لايک انتشار در تلگرام