پاستیتسو غذای یونانی - آکابانو

پاستیتسو ( یک غذای یونانی)

ماکارونی را به همراه آب جوش در یک ظرف می ریزیم . ظرف را روی حرارت می گذاریم تا ماکارونی پخته و نرم شود . سپس آن را آبکش می کنیم . ماکارونی را در ظرف...

 

پاستیتسو ,خوراک گوشت اروپایی,یونانی

لايک انتشار در تلگرام