گولاش خورش مجارستانی - آکابانو

گولاش خورش مجارستانی

گولاش نوعی خورش مجارستانی است که شباهت فراوانی به خورش های ایرانی دارد این غذا در بین مجارها و توریست های مجارستان محبوبیت زیادی دارد ...

مجارستانی,گولاش,خورش اروپایی

لايک انتشار در تلگرام