سیب زمینی با مرغ به سبک آلمانی - آکابانو

سیب زمینی با مرغ به سبک آلمانی

سیب زمینی ها را پوست کنده و خلال می کنیم و سپس آن را در روغن فراوان سرخ می کنیم و در صافی ریخته تا ...روغن آن برود

سیب زمینی با مرغ ,سیب زمینی,خوراک مرغ آلمانی

لايک انتشار در تلگرام