رست چیکن با ترخون و کالباس - آکابانو

رست چیکن با ترخون و کالباس

چربی های اضافه مرغ را گرفته، آن را تمیز شسته و خشک کنید. ساقه های ترخون و کره را در حفره خالی شکم مرغ ...قرار دهید.۲ _ ورقه های ژامبون را به صورت نوارهای

رست بیف,رست چیکن,چیکن

لايک انتشار در تلگرام