استیک زبان با سس قارچ - آکابانو

استیک زبان با سس قارچ

زبان راشسته زواید آن را بگیرید .سپس آن را لوله کرده و به وسیله یک رشته ضخیم ببندید ودر قابلمه قرارش دهید.آب به اندازه ای که لازم است و نیز سبزیجات را اضافه کرده و بگذارید...

 

استیک زبان,خوراک زبان,زبان گوساله

لايک انتشار در تلگرام