طرز تهیه سمبوسه ماهی - آکابانوایران

طرز تهیه سمبوسه ماهی

خوراکی مغذی برای زنگ تفریح دانش آموزان
با باز شدن مدارس، خوردن میان وعده‌های سالم بیش از هر زمان دیگری ارزش پیدا می‌کند، زیرا آنچه به شکل آماده از بوفه‌های مدارس قابل خریداری است، بیش از همه دارای نمک، شکر و روغن بوده و مداومت در مصرف آنها می‌تواند زیان‌هایی را به همراه آورد.

سمبوسه,سمبوسه ماهی

لايک انتشار در تلگرام