ماهی تنوری صبور غذای سنتی خوزستان - آکابانو

ماهی تنوری صُبورغذای سنتی خوزستان

در انتخاب ماهی صبور دقت کنید که ماهی نه زیاد کوچک باشد و نه زیاد بزرگ، چون کوچک آن، زیاد تیغ دارد و بزرگ هم خوب پخته نمی شود...

ماهی صبور,غذای جنوبی ,خوزستانی

لايک انتشار در تلگرام