دوقوس‌ ماهی‌ - آکابانو

دوقوس‌ ماهی‌

ماهی‌ را پس‌ از شستن‌ و تکه‌ کردن‌ به‌ آن‌ نمک‌زده‌ و آن‌ را سرخ‌ می‌کنیم‌ وکنار می‌گذاریم‌.  سیرها را کوبیده‌ با پیاز رنده‌ شده‌ تفت‌می‌دهیم‌...

خوراک ماهی ,دوقوس,جنوبی

لايک انتشار در تلگرام