پوره ماهی - آکابانو

پوره ماهی

 فیله ماهی را در آب جوش بیندازید و صبر کنید تا برای پنج دقیقه به خوبی پخته و نرم شود. سپس آن را روی دستمال آشپزخانه قرار دهید...

پوره,پوره ماهی,خوراک ماهی

لايک انتشار در تلگرام