تاس کباب ماهی - آکابانو

تاس کباب ماهی

پیازها را به قطعات بزرگ دایره ای می بریم وته قابلمه قرار می دهیم بطوری که تمام کف قابلمه را بپوشاند. ماهیها را به قطعات دلخواه می بریم 

تاس کباب,تاس کباب دریایی,خوراک دریایی

لايک انتشار در تلگرام