نان تخم مرغی به شکل پروانه برای کودک - آکابانو

نان تخم مرغی به شکل پروانه

می توانید مواد تزیین کننده بدن پروانه را تغییر دهید ، بدین صورت که به جای کالباس ساده لوله شده ، از سوسیس سرخ شده برای بدن پروانه استفاده کنید ....

غذای کودک,تزیین غذا برای کودک,نان تخم مرغی
این عکس صرفا جهت تزیین مقاله قرار داده شده و تصویر نان تخم مرغی نیست

لايک انتشار در تلگرام