مواد مغذی مناسب کودکان - آکابانو

مواد مغذی در کدام مواد غذایی وجود دارند؟

غلات، حبوبات، که مقدار جذب آهن این گروه بستگی به سایر مواد غذایی دارد که همراه با آنها مصرف می شوند. اضافه کردن ویتامین ث، گوشت ...

غذای کودک,نوزاد,کودکان

لايک انتشار در تلگرام